Godło Polski
SZKOŁA
KADRA
PRZYJACIELE UCZNIA
Nasza szkoła wczoraj i dziś
KKZ

Polityka bezpieczeństwa ZSP w Chełmży
Oferta szkoły
2019/2020

Ja nie widzę Ciebie,
Ty zobacz mnie

Żyj zdrowo i ciesz się
każdą chwilą

Zawodowcy

Projekt Bezpieczeństwo

FILM PROMOCYJNYSYLWETKI ABSOLWENTÓW SZKOŁY
PROGRAM
NASI PARTNERZYLogowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
„Humaniści na start!”- nowe stypendium!
Napisane przez admin on 12-09-2018 09:13 | 595 czytań
„Humaniści na start!”- nowe stypendium!O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do liceum, znajdującego się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
2) w ostatnim zakończonym roku szkolnym, poprzedzającym nabór wniosków otrzymał promocję do następnej klasy, bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
3) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
4) uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w Wykazie nr 1 lub tytuł laureata lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w Wykazie nr 2, zamieszczanych każdorazowo przed rozpoczęciem naboru na stronie internetowej projektu humanisci.kujawsko-pomorskie.pl;
5) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.


2. Wniosek o przyznanie stypendium pobrany ze strony internetowej projektu humanisci.kujawsko-pomorskie.pl należy wypełnić elektronicznie (na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym) i złożyć w wersji papierowej trwale spiętej (wydrukowanej i uzupełnionej o wymagane podpisy) u pedagoga szkolnego.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

1) zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach, o których mowa w § 4 w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły;
2) kserokopię świadectwa szkolnego za ostatni, ukończony rok szkolny poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.